Verhaal

Gezin Emma Marie Zeehandelaar overleed in Wassenaar

familiedrama aan het begin van de oorlog

Door:

Blijkbaar is dit gezin goed op de hoogte geweest van de dreigingen die hen boven het hoofd hingen.
Emma Marie was correspondente, verbleef veel in het buitenland en was blijkbaar politiek bewust.

Van de gemeente-archivaris van Wassenaar ontving ik vandaag het volgende bericht:

Er is een politierapport waaruit blijkt dat op 16 mei 1940 om 17.00 uur werd kennis gegeven van een gasvergiftiging op het adres Acacialaan 13.
"Het bleek een zelfmoordgeval te zijn".
Overleden waren mw. Emma Zeehandelaar, haar zoons Johannes en Robert Swart en haar moeder de weduwe I. Zeehandelaar-Reens. De heer Jacob Sack verkeerde in ernstig levensgevaar en werd naar de Ursulakliniek gebracht. Uit een aantekening in potlood blijkt dat hij daar de volgende dag is overleden.

Uit de lijst van burgerslachtoffers van de Gemeente Wassenaar blijkt dat de eerste vier overledenen in verband met de oorlogstoestand op 17 mei zijn begraven op begraafplaats Het Lange Duin aan de Schouwweg te Wassenaar. Op 21 mei werden de stoffelijke overschotten samen met dat van de heer Sack, die niet begraven is geweest, overgebracht naar het crematorium in Westerveld en daar verast.
Er wordt op die lijst ook vermeld dat zij tijdelijk op het adres Acacialaan 13 verbleven.

Acacialaan 13 werd volgens onze gegevens bewoond door Hanna de Paauw. Zij had regelmatig inwonende personen in huis. in mei 1940 waren dat:
Cornelia Elisabeth Kranenburg, Monique Vinet, Marion Glückstern en Eliane Glückstern.

Scans van de overlijdensakten kunt u vinden via onze Digitale Studiezaal via www.wassenaar.nl .

Met vriendelijke groet,

GEMEENTE WASSENAAR

Carla de Glopper-Zuijderland
gemeentearchivaris

Als aanvulling op het bovenstaande meldde het archief Wassenaar:

Men wist wel dat het om een Joods gezin ging, want onderaan het rapport staat: "genoemde personen waren Israelieten". Wat de reden is geweest om hen niet naar de Joodse begraafplaats over te brengen, is nergens vastgelegd. Wel was het zo dat alle oorlogsslachtoffers eigenlijk als vanzelfsprekend in eerste instantie werden begraven op Het Lange Duin.

Alle rechten voorbehouden