Bijdragen aan Heiman Leefsma

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Heiman Leefsma

Heiman Leefsma

Opsterland, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 88 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Heiman Leefsma

Heiman Sander(s) Leefsma werd geboren in Gorredijk, gemeente Opsterland. Hij was koopman en manufacturier, en de zoon van Sander Heiman Leefsma en Betje Davids Kalf.
Hij is op 3 oktober 1877 in Utrecht getrouwd met Magalina Mossel (Utrecht 2 oktober 1853 - Apeldoorn 3 november 1932). Zij was de dochter van Isaak Mossel en Sara de Vries.
Het echtpaar had 14 kinderen, onder wie een doodgeboren jonge…

Lees meer

Gezin Leefsma

Heiman Leefsma en Magalina Leefsma-Mossel waren mijn overgrootouders

Lees meer

Gezin Leefsma in 1897

Heiman Leefsma en Magalina Mossel poseren met hun gezin in 1897.

Lees meer

Gouden huwelijksfeest

Dit is een krantenknipsel uit de collectie Veenhuijzen die nu in het bezit is van het Centraal Bureau voor Genealogie. De samensteller van deze collectie haalde zijn materiaal uit zogenaamde gezinstijdschriften.

Lees meer

Re: Heiman Leefsma

Mijn overgrootmoeder overleed ruim vijf jaar na de viering van haar gouden huwelijksfeest.

Lees meer

Re: Heiman Leefsma

"Uit deze advertentie van 8 juli 1896 in het Nieuwsblad Opsterland wordt duidelijk welke artikelen destijds bij schoolfeesten gewild waren."

Lees meer

Heiman en Magalina Leefsma

Deze foto is waarschijnlijk genomen in de tuin van Rosariumstraat 55 in Apeldoorn

Lees meer

EEN EMOTIONELE ZOEKTOCHT NAAR HET LOT VAN MIJN OVERGROOTVADER

Ik ken mijn grootouders alleen van foto’s en uit verhalen, maar van mijn overgrootouders wist ik helemaal niets, tot ik na de dood van een naast familielid in 2008 een foto van hen in handen kreeg.

Mijn overgrootvader Heiman Sanders Leefsma was het achtste en laatste kind van Sander-Alexander Heimans Levi Leefsma en Betje Davids Kalf. Hij werd op 1 oktober 1854 geboren in Gorredijk (Friesland) en is op 3 maart 1877 met Magalina Mossel uit Utrecht getrouwd.
Het echtpaar bracht 14 kinderen ter wereld in Gorredijk, onder wie een doodgeboren jongetje. Van de overgebleven kinderen zijn 5 (Izaak,…

Lees meer

In Memoriam

Heiman Sander Leefsma is de zoon uit het huwelijk van koopman Sander Heiman Levi Leefsma en Betje Davids Kalf. Naast Heiman krijgen Sander en Betje nog zeven kinderen. Heiman wordt als laatste in 1854 geboren, vijftien jaar na de geboorte van het eerste kind.

Heiman is negen, als zijn vader sterft, in 1863. Zijn moeder sterft in 1902. Op 3 oktober 1877 trouwt Heiman met Magalina Mossel, hij is dan…

Lees meer

Heiman Leefsma

In het Nationaal Archief 2.19.296 Inventaris van het archief van het Nederlandse Rode Kruis: Collectie Westerbork inv 1409 22 januari 1943 - Apeldoornsche Bosch – Auschwitz (NRK WBK) is een handgeschreven aantekening te vinden over Heiman Leefsma:

Heiman Leefsma 1-10-1854 te Gorredijk, Rosariumstraat 55 Apeldoorn is afgevoerd door bev reg 15-4-1943 volgens de vertegenwoordiger van Beheersinst. Arn…

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie