Verhaal

Re: Heiman Leefsma

Deze advertentie werd opnieuw afgedrukt in De Woudklank van donderdag 9 september 1993 met het bovenstaande citaat. Deze krant wordt elke donderdag huis-aan-huis bezorgd in de gemeenten Heerenveen, Opsterland en Ooststellingwerf. Door: Sara Kirby-Nieweg

"Uit deze advertentie van 8 juli 1896 in het Nieuwsblad Opsterland wordt duidelijk welke artikelen destijds bij schoolfeesten gewild waren."