Magalina Leefsma-Mossel

Geboorteplaats onbekend, – Plaats van overlijden onbekend,

Bereikte de leeftijd van 79 jaar

Foto’s

Verhalen

Magalina Leefsma-Mossel

Magalina Mossel was mijn overgrootmoeder.
Ze was een dochter van Isaak Mossel en Sara de Vries. Ze is op 2 oktober 1853 geboren in Utrecht en is daar op 3 oktober 1877 met Heiman Leefsma getrouwd.

Ze is toen naar Gorredijk verhuisd, waar Heiman een manufacturenzaak had aan de Langewal.

Uit dit huwelijk zijn 14 kinderen geboren, van wie er 4 jong gestorven zijn.

Het echtpaar is later met Esther…

Lees meer

Magalina Leefsma-Mossel

Deze foto was waarschijnlijk genomen voor het huis van Heiman en Magalina Mossel in Rosariumstraat 55, Apeldoorn.

Lees meer

EEN EMOTIONELE ZOEKTOCHT NAAR HET LOT VAN MIJN OVERGROOTVADER

Ik ken mijn grootouders alleen van foto’s en uit verhalen, maar van mijn overgrootouders wist ik helemaal niets, tot ik na de dood van een naast familielid in 2008 een foto van hen in handen kreeg.

Mijn overgrootvader Heiman Sanders Leefsma was het achtste en laatste kind van Sander-Alexander Heimans Levi Leefsma en Betje Davids Kalf. Hij werd op 1 oktober 1854 geboren in Gorredijk (Friesland) en is op 3 maart 1877 met Magalina Mossel uit Utrecht getrouwd.
Het echtpaar bracht 14 kinderen ter wereld in Gorredijk, onder wie een doodgeboren jongetje. Van de overgebleven kinderen zijn 5 (Izaak,…

Lees meer

In Memoriam

Heiman Sander Leefsma is de zoon uit het huwelijk van koopman Sander Heiman Levi Leefsma en Betje Davids Kalf. Naast Heiman krijgen Sander en Betje nog zeven kinderen. Heiman wordt als laatste in 1854 geboren, vijftien jaar na de geboorte van het eerste kind.

Heiman is negen, als zijn vader sterft, in 1863. Zijn moeder sterft in 1902. Op 3 oktober 1877 trouwt Heiman met Magalina Mossel, hij is dan…

Lees meer