Bijdragen aan Andries Bloch

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Andries Bloch

Andries Bloch

Amsterdam, – Tröbitz,

Bereikte de leeftijd van 49 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Andries Bloch

In 2010 werd het archief van Andries (Dré) Bloch ontdekt. Het archief bevat onder andere een verzameling brieven die Gezina (Sientje) Elte in de zomer van 1922 aan haar toekomstige man Andries Bloch stuurde. Op 23 maart 1923 zijn ze in Scheveningen met elkaar getrouwd. Van deze gebeurtenis is niet alleen de uitnodiging bewaard gebleven, maar ook een speciaal voor die gelegenheid gedrukte "Huwelijk…

Lees meer

Over Andries Bloch

Andries Bloch studeerde geneeskunde in Amsterdam en hij legde op 5 juli 1922 het artsexamen af. Hij woonde en praktiseerde in de Sarphatistraat 88 te Amsterdam.
J.H. Coppenhagen, Anafiem Gedoe‘iem. Overleden joodse artsen uit Nederland 1940-1945 (Rotterdam 2000) 78

Lees meer

Archief familie Bloch gevonden

De joodse huisarts Andries Bloch woonde met zijn gezin op het adres Sarphatistraat 88-huis in Amsterdam. Hier had hij ook zijn praktijk. Voor het gezin gedeporteerd werd heeft de arts tal van foto's, brieven, tekeningen, documenten, zijn patiëntenadministratie, een schilderij en enkele voorwerpen weten te verstoppen achter een schouw in zijn woning.
Na meer dan 65 jaar werd het archief door de h…

Lees meer

Herinneringen aan de familie Bloch

De presentatie van documenten en foto's uit het onlangs teruggevonden archief van de familie Bloch in de mediatheek van het Joods Historisch Museum trekt mensen die zich de familie nog herinneren, of die van dezelfde leeftijd waren als de kinderen Bloch en zich realiseren hoe dichtbij hun eigen kinderwereld uitsluiting en vervolging plaatsvond.
Het is ontroerend om te merken dat 'dokter Blok', 'L…

Lees meer

Herinneringen aan Sarphatistraat 88

Mevr. M.W. London-Bommels was in de jaren '30 bevriend met Liesje Blok (Klaartje Elisabeth Bloch). Toen ze hoorde van het gevonden 'archief Bloch' kwam ze naar het Joods Historisch Museum om te ontdekken dat het inderdaad de familie van haar vriendinnetje betrof, waar zij veel thuis was geweest. Gelukkig schreef ze nu wat van haar herinneringen op.

Sarphatistraat 88.

Na het lezen van de krantenartikelen begin augustus 2010 over de gevonden “schat” aan brieven, foto’s enz. betreffende de familie Bloch was ik aanvankelijk verward. Dit kon toch niet waar zijn? Alles: namen, data, adres – weliswaar zonder huisnummer – klopte met mijn belevenissen met de familie Blok en dan voornamelijk met dochter Liesje. Was hier een vergissing in het spel? Na…

Lees meer

Plantage Muidergracht 1,

Ondernemerschap hand in hand met verzetswerk
aan de Plantage Muidergracht

Lees meer

Gezin Andries Bloch

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 52529) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 1083 / 6897).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend