Verhaal

Herinneringen aan de familie Bloch

Door: Anat Harel

De presentatie van documenten en foto's uit het onlangs teruggevonden archief van de familie Bloch in de mediatheek van het Joods Historisch Museum trekt mensen die zich de familie nog herinneren, of die van dezelfde leeftijd waren als de kinderen Bloch en zich realiseren hoe dichtbij hun eigen kinderwereld uitsluiting en vervolging plaatsvond.
Het is ontroerend om te merken dat 'dokter Blok', 'Liesje en Hansje' nog steeds voortleven in de herinnering. Hopelijk zien we er op deze plek nog meer van terug.