Biografie

Over Andries Bloch

In 2010 werd het archief van Andries (Dré) Bloch ontdekt. Het archief bevat onder andere een verzameling brieven die Gezina (Sientje) Elte in de zomer van 1922 aan haar toekomstige man Andries Bloch stuurde. Op 23 maart 1923 zijn ze in Scheveningen met elkaar getrouwd. Van deze gebeurtenis is niet alleen de uitnodiging bewaard gebleven, maar ook een speciaal voor die gelegenheid gedrukte "Huwelijks-Courant". Van hun kinderen zijn tekeningen, Sinterklaasgedichten, schoolschriftjes en brieven gevonden.

Zie voor meer informatie de website van het Joods Historisch Museum.

Begin april 1945 werden gevangenen uit het concentratiekamp Bergen-Belsen overgebracht naar het concentratiekamp Theresienstadt. Een van de drie daarvoor gebruikte treinen is bij het dorp Tröbitz door het Russische leger bevrijd. Vele inzittenden hebben deze treinreis niet overleefd. Van de in de trein omgekomen personen zijn 28 op 25 april 1945 in een gezamenlijk graf begraven. Dit gemeenschappelijke graf ligt aan de straatweg naar Wildgrube, vlak voor de grote bocht naar links aan de linkerzijde op de glooiing, ongeveer 20 meter van de straatweg.
Andries Bloch is in dit gemeenschappelijke graf ter aarde besteld.
Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis. Opsporing Joodse personen, lijst van overledenen die in Tröbitz en omgeving ter aarde zijn besteld