Bijdragen aan Abraham van de Kar

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Abraham van de Kar

Abraham van de Kar

Rotterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 20 jaar

Foto’s

Verhalen

Politie van Apeldoorn

Uit het politierapport van 31 juli 1942: Apeldoornsche Bosch geeft kenns, dat aldaar sedert 18:00 uur spoorloos is: Abraham van der Kar, geboren te Rotterdam, 11 mei 1922. Zijn moeder woont te Rotterdam, Goudschededwarsstraat 10. Signalement: Normale lengte, kort blond haar, grijze oogen, sluw gezicht, gekleed met grijs colbert costuum en lage zwarte schoenen. Opsporing wordt verzocht. Het wordt n…

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Korte aanvulling

Uit de politierapporten van Apeldoorn komt naar voren dat Abraham Markus, Salomon Klein, Abraham van der Kar, Leendert Gobets en Barend Tokkie op dezelfde dag zijn weggelopen uit het Paedagogium Achisomog c.q. zijn vermist (10 oktober 1941). Waarbij de eerst vier jongeren mogelijk gezien zijn in Twello (onderzoek ter plaatse worden zij niet gesignaleerd), Barend Tokkie zou rond 16:00 bij zijn werk…

Lees meer

In Memoriam

Abraham van de Kar wordt geboren in 1922 als zoon uit het huwelijk van Hartog van de Kar en Anna de Jong. 

Naast Abraham telt dit huwelijk nog negen kinderen. Hartog van de Kar heeft op verschillende manieren zijn gezin proberen te onderhouden. Hij wordt omschreven als bootwerker, fruitwerker, lompensorteerder, ‘koopman in diverse artikelen’ en loswerkman. Zijn zoon Abraham woont slechts zeven maa…

Lees meer

Adres & bewoners

Adres

Pedagogium Achisomog

Zutphensestraat 78, Apeldoorn Deze straat heet tegenwoordig: Fuldauerlaan 78

Bezoek adrespagina

Bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend