Bijdragen aan Simon Spee

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Simon Spee

Simon Spee

Haarlem, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 18 jaar

Beroep: Broodbakker

Foto’s

Verhalen

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

In Memoriam

Simon Spee wordt geboren in 1924 als zoon van Jean Benjamin Gerard Spee en Judith Blitz. Het gezin telt een aantal kinderen. De vader van Simon is venter, terwijl zijn moeder als koopvrouw werkt. Op andere momenten werkt zijn vader als boekbinder en scharenslijper. De ouders van Simon overlijden in 1984 en 1968. Dochter Isabella Sophia Segal-Spee en zoon Alexander Spee worden in Auschwitz omgebrac…

Lees meer

Adres & bewoners

Adres

Pedagogium Achisomog

Zutphensestraat 78, Apeldoorn Deze straat heet tegenwoordig: Fuldauerlaan 78

Bezoek adrespagina

Bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend