Bijdragen aan Abraham Swaap

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Abraham Swaap

Abraham Swaap

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 18 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Abraham Swaap

Abraham Swaap was de zoon van Rebecca Swaap.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Abraham Swaap

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Adres

Pedagogium Achisomog

Zutphensestraat 78, Apeldoorn Deze straat heet tegenwoordig: Fuldauerlaan 78

Bezoek adrespagina

Bewoners