Bijdragen aan Burech Einhorn

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Burech Einhorn

Burech Einhorn

Oswiecim, – Mauthausen,

Bereikte de leeftijd van 48 jaar

Beroep: Bankier

Foto’s

Verhalen

Over Burech Einhorn

Voor een biografische aantekening zie:H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 48.

Lees meer

Plantage Muidergracht 1,

Ondernemerschap hand in hand met verzetswerk
aan de Plantage Muidergracht

Lees meer

Adres & bewoners

Familie