Biografie

Over Burech Einhorn

Voor een biografische aantekening zie:H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 48.