Bijdragen aan Hannelore Cahn

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Hannelore Cahn

Hannelore Cahn

Wesseling, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 9 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Hannelore Cahn

Hannelore Cahn was een dochter van Emil Cahn en Irene Löwenstein. Zij kwam in 1939 vanuit Keulen naar Nederland en verbleef met haar twee broers Kurt en Josef in het Centraal Israëlitisch Weeshuis in Utrecht.
Toevoeging van een bezoeker van de website

In Wesseling is in 2006 een gedenksteen geplaatst met daarop de namen van het gezin Cahn.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Meer informa…

Lees meer

Levenstekens in boeken

Boeken zijn een bezit waar je zuinig op bent. Waarschijnlijk gold dat vroeger nog sterker dan nu. Boeken waren (en zijn) verzamelobjecten, dragers van kennis en ze verschaften een zekere status. Het is dan ook heel begrijpelijk dat de trotse bezitters hun eigendommen merkten. Dat gebeurde met een ex libris of met een handgeschreven notitie. Met de oorlog indachtig hebben deze markeringen ook een andere betekenis gekregen: een nagelaten levensteken. Vaak een zeldzaam persoonlijk bewijs van iemands bestaan.[1]

Op een veiling in Maastricht werd door een verzamelaar in de jaren ’60 een partij boeken opgekocht. In twintig van die boeken zat aan de binnenzijde van het kaft een ex libris met de naam Alex Heumann geplakt. Vermoedelijk betreft het hier Alex Heumann (Maastricht, 29 augustus 1885). Zijn geboorteplaats zou een verklaring kunnen zijn voor zijn talenkennis. De verzameling bevat namelijk Nederlandse…

Lees meer

Josef, Kurt en Hannelore Cahn

De kinderen Cahn worden genoemd in het boek van Frans Crone: Voorbijgaand verblijf: Joodse weeskinderen in oorlogstijd (Amsterdam 2005) 71.

Lees meer

Het gemis van Kurt, Joseph en Hannelore Cahn (De Limburger 11-6-2019)

Sidoer van Kurt Cahn overgedragen aan zijn halfzus Tana Stern

Lees meer

vraag om informatie

In het archief van de Ned.-Isr. Gemeente Utrecht (bevindt zich in Het Utrechts Archief) is een brief te vinden van mevr. J. Messer te Den Haag die op 28 juni 1945 voor vader Cahn informeert naar zijn drie kinderen Josef, Kurt en Hannelore. Hij zit in het Engelse leger, schrijft zij, en hij is erg ongerust over zijn kinderen. Het antwoord op 5 juli 1945 luidt dat er niets over de kinderen bekend is…

Lees meer

Adres & bewoners

Adres

Centraal Israëlitisch Weeshuis

Nieuwegracht 92, Utrecht

Bezoek adrespagina

Bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend