Bijdragen aan Kurt Cahn

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Kurt Cahn

Kurt Cahn

Wesseling, – Midden-Europa,

Bereikte de leeftijd van 15 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Kurt Cahn

Kurt Cahn was een zoon van Emil Cahn en Irene Löwenstein. Hij was geboren in Wesseling, nabij Keulen. In februari 1939 kwam hij naar Rotterdam. Later woonde hij met zijn broer Josef en zus Hannelore in het Centraal Israëlitisch Weeshuis in Utrecht.
Via het weeshuis in Utrecht kwam hij terecht in Westerbork. Daar kreeg hij een beschermde positie, waardoor hij niet direct op transport werd gesteld.…

Lees meer

Levenstekens in boeken

Boeken zijn een bezit waar je zuinig op bent. Waarschijnlijk gold dat vroeger nog sterker dan nu. Boeken waren (en zijn) verzamelobjecten, dragers van kennis en ze verschaften een zekere status. Het is dan ook heel begrijpelijk dat de trotse bezitters hun eigendommen merkten. Dat gebeurde met een ex libris of met een handgeschreven notitie. Met de oorlog indachtig hebben deze markeringen ook een andere betekenis gekregen: een nagelaten levensteken. Vaak een zeldzaam persoonlijk bewijs van iemands bestaan.[1]

Op een veiling in Maastricht werd door een verzamelaar in de jaren ’60 een partij boeken opgekocht. In twintig van die boeken zat aan de binnenzijde van het kaft een ex libris met de naam Alex Heumann geplakt. Vermoedelijk betreft het hier Alex Heumann (Maastricht, 29 augustus 1885). Zijn geboorteplaats zou een verklaring kunnen zijn voor zijn talenkennis. De verzameling bevat namelijk Nederlandse…

Lees meer

Josef, Kurt en Hannelore Cahn

De kinderen Cahn worden genoemd in het boek van Frans Crone: Voorbijgaand verblijf: Joodse weeskinderen in oorlogstijd (Amsterdam 2005) 71.

Lees meer

Het gemis van Kurt, Joseph en Hannelore Cahn (De Limburger 11-6-2019)

Sidoer van Kurt Cahn overgedragen aan zijn halfzus Tana Stern

Lees meer

vraag om informatie

In het archief van de Ned.-Isr. Gemeente Utrecht (bevindt zich in Het Utrechts Archief) is een brief te vinden van mevr. J. Messer te Den Haag die op 28 juni 1945 voor vader Cahn informeert naar zijn drie kinderen Josef, Kurt en Hannelore. Hij zit in het Engelse leger, schrijft zij, en hij is erg ongerust over zijn kinderen. Het antwoord op 5 juli 1945 luidt dat er niets over de kinderen bekend is…

Lees meer

m3b, farel college, Amersfoort

Zolang een naam wordt genoemd, is iemand niet vergeten.

Lees meer

Kurt Cahn

Een andere foto van Kurt Cahn is te vinden in het boek van Guus Luijters en Aline Pennewaard, In Memoriam: De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945 (Amsterdam 2012) 800.

Lees meer

Adres & bewoners

Adres

Centraal Israëlitisch Weeshuis

Nieuwegracht 92, Utrecht

Bezoek adrespagina

Bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend