Bijdragen aan Helena Weijl-Schaap

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Helena Weijl-Schaap

Helena Weijl-Schaap

Opsterland, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 57 jaar

Verhalen

Helena Weijl-Schaap

Helena Schaap was de dochter van Josua Schaap en Betje Mossel. Ze is op 10 augustus 1917 met Michael Simon Weijl getrouwd. Ze was een zuster van Saartje Brommet-Schaap, Joel, Izaak, Judith (Jet genoemd), Michiel, Alexander, Grietje en Jacob Schaap.

Lees meer

Gezin Michael SimonWeijl

Michael Simon Weijl was getrouwd met Helena Schaap. Het echtpaar woonde aanvankelijk op de Deventerweg 1 te Zutphen, later op het Minervaplein 2 te Amsterdam. Zij hadden een kind dat de oorlog overleefde.
In maart 1942 is in Het Joodsche Weekblad een overlijdensadvertentie geplaatst voor Michael Simon Weijl.
Gemeentearchief Amsterdam, Jokos-archief, Möbel-claim 15123; eigendom Joods Maatschappelij…

Lees meer

Gezin Weijl-Schaap

Michael Simon Weijl en Helena Schaap hadden twee kinderen: zoon Simon, geboren op 25 juli 1918, en dochter Bettie, geboren op 7 april 1923. Michael Weijl was een voorname man en zat in de kerkenraad. Hij was graag arts geworden, maar wegens het overlijden van zijn vader moest hij na de vierde klas stoppen met zijn school, omdat hij zijn moeder moest helpen in de modezaak die zijn ouders hadden. De…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie