Bijdragen aan Joel Schaap

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Joel Schaap

Joel Schaap

Gorredijk, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 62 jaar

Beroep: Expediteur

Foto’s

Verhalen

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie