Verhaal

Gezin Michael SimonWeijl

Michael Simon Weijl was getrouwd met Helena Schaap. Het echtpaar woonde aanvankelijk op de Deventerweg 1 te Zutphen, later op het Minervaplein 2 te Amsterdam. Zij hadden een kind dat de oorlog overleefde.
In maart 1942 is in Het Joodsche Weekblad een overlijdensadvertentie geplaatst voor Michael Simon Weijl.
Gemeentearchief Amsterdam, Jokos-archief, Möbel-claim 15123; eigendom Joods Maatschappelijk Werk; Het Joodsche Weekblad, 27 maart 1942, 9

Van dit huishouden is ook een JOKOS-dossier (nummer 15123) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.