Bijdragen aan Menno Wolff

Wat wilt u bijdragen?

Menno Wolff

Zwolle, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 8 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Menno Wolff

Menno Wolff werd in juni 1943 met het zogenoemde kindertransport uit Vught via Westerbork op transport gesteld naar Sobibor. Hij bereikte de leeftijd van 8 jaar.
J. de Moei, Joodse kinderen in het kamp Vught (Vught 1999) 88

Lees meer

Menno Wolff

Menno Wolff stond in het schooljaar 1941/1942 ingeschreven in klas 1 van de Joodse Lagere School te Zwolle.
Bron: I. Vierstraete-Erdtsieck, 'Het Joodse onderwijs in Zwolle, 1941-1943', in: J. van Gelderen (red.), Fragmenten: Joods leven in Zwolle en omgeving. Kampen 1985, pag. 67

Lees meer

Deportatie

Op 6 april 1943 werd bekend dat alle Joden, uitgezonderd de gemengd gehuwden en de zogenoemde half- en kwartjoden, Overijssel en Gelderland uiterlijk op 10 april moesten hebben verlaten. Op 8 en 9 april werden 79 Joodse Zwollenaren gedeporteerd. Menno Wolff is naar kamp Vught overgebracht.
Bron: Historisch Centrum Overijssel, Archief Provinciaal Bestuur, inv.nr. 8933.

Lees meer

Gezin Weduwe Betje Wolff-Kats

Betje Kats was de weduwe van Aaron Wolff. Hij overleed in 1939.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 8422) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingelever…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend