Bijdragen aan Ruth Helene Weinmann

Wat wilt u bijdragen?

Ruth Helene Weinmann

Heidelberg, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 15 jaar

Foto’s

Verhalen

Ruth Helene Weinmann

Ruth Helene Weinmann stond in het schooljaar 1941/1942 ingeschreven in klas 1 van de Joodse Uloschool te Zwolle.
Bron: I. Vierstraete-Erdtsieck, 'Het Joodse onderwijs in Zwolle, 1941-1943', in: J. van Gelderen (red.), Fragmenten: Joods leven in Zwolle en omgeving. Kampen 1985, pag. 68

Lees meer

Gezin Albert Weinmann

Albert Weinmann legde het artsexamen af in 1932. Hij specialiseerde zich in de chirurgie. Tijdens de bezettingsjaren woonde hij en hield hij praktijk als chirurg in de Louise de Colignystraat 71 te Schiedam. Hij was getrouwd met Gertrude Marx.
J.H. Coppenhagen, Anafiem Gedoe‘iem. Overleden joodse artsen uit Nederland 1940-1945 (Rotterdam 2000) 145

Lees meer

Familie- en wooninformatie Albert Weinmann

Albert Weinmann was op 7 september 1929 te Heidelberg getrouwd met Gertrude Marx. Op 5 februari 1928 was hun dochter Ruth Helene aldaar geboren. Het gezin Weinmann vestigde zich vanuit Duitsland te Amsterdam, vervolgens in 1937 te Rotterdam en op 12 oktober 1940 te Zwolle in de Koestraat op nr. 15.  Albert Weinmann staat te Zwolle te boek als grossier in manufacturen. Bron: Historisch Centrum Over…

Lees meer

Inboedellijst

Inboedellijst Koestraat 15, d.d. 6 november 1942, in Historisch Centrum Overijssel, Archief 0725, Gemeentepolitie Zwolle, inv.nr. 76.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend