Verhaal

Gezin Albert Weinmann

Albert Weinmann legde het artsexamen af in 1932. Hij specialiseerde zich in de chirurgie. Tijdens de bezettingsjaren woonde hij en hield hij praktijk als chirurg in de Louise de Colignystraat 71 te Schiedam. Hij was getrouwd met Gertrude Marx.
J.H. Coppenhagen, Anafiem Gedoe‘iem. Overleden joodse artsen uit Nederland 1940-1945 (Rotterdam 2000) 145