Bijdragen aan Albert Weinmann

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Albert Weinmann

Albert Weinmann

Auerbach, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 52 jaar

Beroep: Groothandelaar

Foto’s

Verhalen

Gezin Albert Weinmann

Albert Weinmann legde het artsexamen af in 1932. Hij specialiseerde zich in de chirurgie. Tijdens de bezettingsjaren woonde hij en hield hij praktijk als chirurg in de Louise de Colignystraat 71 te Schiedam. Hij was getrouwd met Gertrude Marx.
J.H. Coppenhagen, Anafiem Gedoe‘iem. Overleden joodse artsen uit Nederland 1940-1945 (Rotterdam 2000) 145

Lees meer

Familie- en wooninformatie Albert Weinmann

Albert Weinmann was op 7 september 1929 te Heidelberg getrouwd met Gertrude Marx. Op 5 februari 1928 was hun dochter Ruth Helene aldaar geboren. Het gezin Weinmann vestigde zich vanuit Duitsland te Amsterdam, vervolgens in 1937 te Rotterdam en op 12 oktober 1940 te Zwolle in de Koestraat op nr. 15.  Albert Weinmann staat te Zwolle te boek als grossier in manufacturen. Bron: Historisch Centrum Over…

Lees meer

Inboedellijst

Inboedellijst Koestraat 15, d.d. 6 november 1942, in Historisch Centrum Overijssel, Archief 0725, Gemeentepolitie Zwolle, inv.nr. 76.

Lees meer

Verhuizing uit Rotterdam 1940

Na de Duitse inval werden begin september 1940 de buitenlandse joden in Rotterdam per circulaire, de vreemdelingencirculaire van 4 september 1940 van het departement van Justitie, gesommeerd het gebombardeerde Rotterdam te verlaten. Ze moesten "om veiligheidsredenen" het kustgebied verlaten. Het betrof alleen die joden die zich na januari 1933 hier hadden gevestigd. Binnen drie dagen moesten zij d…

Lees meer

Albert Weinmann was geen arts

De mededeling in J.H. Coppenhagen, Anafiem Gedoe‘iem. Overleden joodse artsen uit Nederland 1940-1945 (Rotterdam 2000) 145 dat Albert Weinmann arts zou zijn geweest met een praktijk als chirurg in de Louise de Colignystraat 71 te Schiedam is onjuist. In de bevolkingsregisters van Amsterdam, Rotterdam en Zwolle staat Albert Weinmann te boek als koopman.

Uit onderzoek door het Schiedamse gemeentearc…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend