Bijdragen aan Elisabeth Feibel-Reiss

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Elisabeth Feibel-Reiss

Elisabeth Feibel-Reiss

Amsterdam, – Utrecht,

Bereikte de leeftijd van 26 jaar

Verhalen

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend