Bijdragen aan Louis Ferdinand Feibel

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Louis Ferdinand Feibel

Louis Ferdinand Feibel

Breslau, – Utrecht,

Bereikte de leeftijd van 29 jaar

Foto’s

Verhalen

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Studie

Louis Ferdinand Feibel studeerde in het studiejaar 1934/1935 geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend