Bijdragen aan Eva Heimans-van Zuiden

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Eva Heimans-van Zuiden

Eva Heimans-van Zuiden

Hoogeveen, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 75 jaar

Verhalen

Eva Heimans - van Zuiden

Eva heeft in haar jong volwassen jaren op vele plekken in Nederland gewoond nadat zij uit huis was gegaan. Mogelijk bood zij zich aan als dienstbode of huishoudster maar gezien het feit dat zij op later leeftijd trouwde met een ziekenverpleger is de kans groot dat zij in de verpleging werkzaam was.

Zij ging in 1895 naar haar broer Raphael in Enschede om daarna weer terug te keren naar Hoogeveen in…

Lees meer

Adres & bewoners

Adres

Joodse Invalide

Weesperplein 1, Amsterdam

Bezoek adrespagina

Bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend