Bijdragen aan Marcus Felix van Spiegel

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Marcus Felix van Spiegel

Marcus Felix van Spiegel

Semarang, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 40 jaar

Verhalen

Over Marcus Felix van Spiegel

Deze persoon was alleenstaand of van deze persoon is geen gezinsverband bekend of kon niet worden gereconstrueerd.


Deze persoon wordt herdacht op een gedenkteken in Deventer. Een beschrijving van dit gedenkteken is te vinden op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Lees meer

Felix van Spiegel: onderwijzer in Amersfoort?

Mogelijk is dit Felix van Spiegel, die in september 1942 onderwijzer werd aan de Joodse School in Amersfoort (zie boek Kees Ribbens, Zullen wij nog terugkeeren..., 2002, p.56-57, plus portret)

Lees meer

Felix van Spiegel

Een kleindochter van Felix heet Bernadette van Spiegel en woont in Groningen.

Lees meer

Marcus Felix van Spiegel getuige Gorinchem

Er is een Marcus Felix van Spiegel, oud 26 jr. zonder beroep, woonachtig te Gorinchem, op 6 januari 1930 getuige bij de aangifte van het overlijden van Baltus van Harsel (overleden 4 januari 1930 te Gorinchem). De andere getuige is Franciscus Johannes Josephus Dersigni 31 jr, van beroep koopman, eveneens woonachtig te Gorinchem.

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-159390-735011-65?cc=15764…

Lees meer

Adres & bewoners

Adres

Joodse Invalide

Weesperplein 1, Amsterdam

Bezoek adrespagina

Bewoners

Familie