Verhaal

Gezin Jacob Lakmaker

De commissaris van politie van de justitiele dienst te 's Gravenhage verzocht opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Jacob Lakmaker en van zijn echtgenote Flora Rebecca Godschalk, beiden wonende in de Klimopstraat 222 te 's Gravenhage. 'Zij worden verdacht van het misdrijf, bedoeld bij art. 256 W.v.S. (te vondeling leggen c.q. verlaten van een kind beneden de leeftijd van 7 jaar)'.
Algemeen Politieblad, nr 4, 28 januari 1943, 97, bericht 229

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 15784) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.