Bijdragen aan Donald Lakmaker

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Donald Lakmaker

Donald Lakmaker

Utrecht, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 14 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Donald Lakmaker

Met ingang van 1 september 1941 mochten joodse kinderen slechts scholen bezoeken die uitsluitend voor joodse leerlingen waren bestemd. In alle delen van het land werden scholen voor joodse leerlingen opgericht. In Den Haag werd op 15 oktober 1941 het Joods Lyceum in de Fisherstraat 135 geopend. Dit Joods Lyceum bleef bestaan tot 26 november 1942, waarna de school onder de naam Joodse School voor V…

Lees meer

Gezin Jacob Lakmaker

De commissaris van politie van de justitiele dienst te 's Gravenhage verzocht opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Jacob Lakmaker en van zijn echtgenote Flora Rebecca Godschalk, beiden wonende in de Klimopstraat 222 te 's Gravenhage. 'Zij worden verdacht van het misdrijf, bedoeld bij art. 256 W.v.S. (te vondeling leggen c.q. verlaten van een kind beneden de leeftijd van 7 jaar)'.
Algemeen Po…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie