Bijdragen aan Flora Rebecca Lakmaker-Godschalk

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Flora Rebecca Lakmaker-Godschalk

Flora Rebecca Lakmaker-Godschalk

Amsterdam, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 44 jaar

Verhalen

Gezin Jacob Lakmaker

De commissaris van politie van de justitiele dienst te 's Gravenhage verzocht opsporing, aanhouding en voorgeleiding van Jacob Lakmaker en van zijn echtgenote Flora Rebecca Godschalk, beiden wonende in de Klimopstraat 222 te 's Gravenhage. 'Zij worden verdacht van het misdrijf, bedoeld bij art. 256 W.v.S. (te vondeling leggen c.q. verlaten van een kind beneden de leeftijd van 7 jaar)'.
Algemeen Po…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie