Marie Hijmans-Heijmans

Tilburg, – Hoofddorp,

Bereikte de leeftijd van 88 jaar

Foto’s

Verhalen

Gezin Jacob Bernard Hijmans

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 2796) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 5518/18876).

Lees meer

Marie Hijmans-Heijmans

Marie Hijmans-Heijmans kreeg bij haar geboorte de naam 'Mietje'. Blijkens een aantekening in de geboorteakte werd deze naam in 1931 officieel gewijzigd in 'Maria' (beschikking arrondissementsrechtbank Den Haag 04-09-1931, geboorteregister Tilburg 1891, akte 247). 

Lees meer