Verhaal

Marie Hijmans-Heijmans

Wijziging voornaam

Marie Hijmans-Heijmans kreeg bij haar geboorte de naam 'Mietje'. Blijkens een aantekening in de geboorteakte werd deze naam in 1931 officieel gewijzigd in 'Maria' (beschikking arrondissementsrechtbank Den Haag 04-09-1931, geboorteregister Tilburg 1891, akte 247).