Begrippen

Op het Digitaal Monument komen begrippen voor die enige toelichting behoeven. Hiervoor is een begrippenlijst samengesteld.

De begrippen en verklaringen hebben betrekking op joodse gebruiken, maar ook op personen en situaties in relatie tot de jodenvervolging.