Begrip

Minjan

Aantal van tien joodse mannen van dertien jaar of ouder dat nodig is voor bepaalde gebeden en daarmee ook voor een synagogedienst.

In de niet-orthodoxe stromingen van het jodendom worden vrouwen meegeteld in het minjan.

Alle rechten voorbehouden