Begrip

Liberaal Joodse Gemeente

Kerkgenootschap van liberaal-religieuze joden.

De liberaal-joodse gemeenten zijn ontstaan uit de19e eeuwse, Duitse Reformbeweging die er van uit ging dat de liturgie aangepast moest worden aan de moderne tijd. De eerste liberaal joodse gemeente in Nederland werd voor de oorlog gevestigd in Den Haag, gevolgd door een gemeente in Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden