Aanvulling

Familie Blumenfeld Tilburg/Amsterdam

Lotgevallen Simon, Minna en Sofie Blumenfeld

Door: Rob Maayen

Simon, Minna en Sofie Blumenfeld woonden na diverse omzwervingen in de wijk Loven te Tilburg. Simon was detailhandelaar en marktkoopman. Dochter Sofie vertrok naar Amsterdam om daar als kapster te werken. Zij werd in augustus 1942 gedeporteerd en overleed in september 1942 te Auschwitz.Simon en Minna werden in 1943 gedeporteerd vanuit Tilburg.

Familie Blumenfeld Tilburg / Amsterdam

Simon Blumenfeld
Geboren: 15-06-1895
Overleden: 25-02-1945 ?
Toenmalig adres: Atjehstraat 28 Tilburg
Minna Blumenfeld
Geboren: 22-08-1890
Overleden: datum onbekend
Toenmalige adres: Atjehstraat 28 Tilburg
Sofie Blumenfeld
Geboren: 09-03-1919
Overleden: 30-09-1942
Toenmalig adres: 2de Jansteenstraat 8 II Amsterdam.

Simon of Simha Blumenfeld is in de Roemeense plaats Braila geboren.Hij is schoenmaker van beroep en tevens opzichter van het Israëlitisch kerkhof in Keulen. Op 06-12-1917 trouwt hij met Minna of Wilhelmina Kampler. Zij komt uit het Poolse plaatsje Moszczenica in de omgeving van Lötz. Hun dochter Sofie wordt ook in Keulen geboren.
Op 03-06-1933 komt het gezin vanuit Keulen naar Tilburg. Ze geven als reden voor hun komst naar Nederland op,dat ze familie willen bezoeken.In die tijd wordt deze reden gewoonlijk gebruikt door vluchtelingen.De familie is in het bezit van visa verstrekt door het consulaat in Keulen.Op grond hiervan krijgen ze een voorlopige verblijfsvergunning. De gemeente Tilburg schrijft hen in als "Israëlitische Vreemdelingen". In het adresboek van Tilburg uit 1934,uitgegeven door het Nieuwsblad van het Zuiden staat Simon vermeld als:koopman in speelgoederen.
De familie Blumenfeld woont achtereenvolgens op Noordstraat 46 en Elzenstraat 21(15-06-1933).Vanaf 26-06-1934 vestigen ze zich op Atjehstraat 28. Ze beginnen daar een zaak in speelgoed en huishoudelijke artikelen.Het assortiment is groot en de prijs laag.Deze winkel krijgt in de buurt dan ook de naam "Dubbeltjes-bazar". Simon zélf wordt ook wel "Dubbeltje" genoemd. Hij staat elke woensdag op de Besterdse markt. Alles bij hem in de kraam kost dan een dubbeltje. Dochter Sofie vertrekt op 24-09-1939 per trein naar Amsterdam Ze meldt zich daar bij de politie met als legitimatie een uitreksel van het Bevolkingsregister van Tilburg, gedateerd 11-09-1937. Ze wordt op 26-09-1939 voorlopig ingeschreven. Ze is niet in het bezit van een paspoort en geeft op staatloos te zijn. Door de politie van Tilburg zou een Vreemdelingenpas zijn aangevraagd. Men besluit dit verder uit te zoeken.Volgens het politiearchief van Amsterdam moet Sofie het bewijs leveren dat ze de Roemeense nationaliteit verloren heeft. Zij gaat wonen in de 2de Jan Steenstraat 8 II bij Schöller. Ze werkt als kapster achtereenvolgens bij Nefkens(Hondecoeterstraat 22),Praschl(Paletstraat 14) en vanaf 01-03-l942 bij Dresden(Beethovenstraat 49). Haar salaris varieert in die tijd van fl.15 tot fl.23 per week. Op 21-11-1939 komt er bericht vanuit Tilburg dat Sofie inderdaad staatloos is. Haar verblijfsvergunning wordt vanaf 01-04-1940 diverse keren verlengd tot uiteindelijk 01-12-1942.
Een laatste ambtelijke notitie van 11-12-1942 vermeldt dat Sofie op 24-08-1942 is gedeporteerd.Van Sofie is bekend dat ze op 30-09-1942 in Auschwitz is overleden.Haar naam staat vermeld in "In Memoriam",het gedenkboek voor de Joodse slachtoffers,dat in l995 is uitgeven.Ook komt haar naam voor in de "Gedenkboeken der oorlogsgravenstichting" van het "Herinneringscentrum Kamp Westerbork" in Drente.
Simon en Minna blijven in Tilburg wonen en werken.Ze weten overigens dat hun dochter zich heeft moeten melden voor transport. In Tilburg worden inmiddels ook oproepen verstuurd en vinden enkele transporten plaats. In april 1943 halen Simon en Minna hun reisvergunning af bij de gemeente. Ze bereiden hun reis goed voor,onder andere door het halen van medicijnen bij apotheek Heijdens in de Molen¬bochtstraat. Ze worden opgehaald door leden van de S.D. Veel schoolkinderen zijn hiervan getuige,omdat de Lovense school juist uit is.Ze nemen afscheid van enkele geëmotioneerde buurtbewoners en vertrekken naar Vught.Hun woning blijft verzegeld achter.Volgens een politierapport van 10-05-1943 is de inventaris, bestaande uit winkelgoederen en meubels, nog steeds aanwezig.
Over het lot van Simon en Minna is niet veel met zekerheid bekend. Er is alleen een mededeling van het Rode Kruis, gedaan aan het gemeentearchief te Tilburg op 23-12-1963. Simon Blumenfeld zou op 25-02-1945 in Buchenwald overleden zijn.Van hem en zijn vrouw ontbreekt echter een officiële overlijdensakte. Hun namen komen ook niet voor in de al eerder vermelde gedenkboeken. Er ligt overigens een periode van bijna 2 jaar tussen transport en mogelijk overlijden van Simon.Kamp Buchenwald werd op 11-04-1945 door de Amerikanen bevrijd.
Vast staat in ieder geval,dat beiden na de oorlog niet meer in Tilburg zijn teruggekeerd.De leden van de Joodse Liberale Gemeente van Tilburg, die de oorlog hebben overleefd, zijn hierin heel stellig.

Informatie afkomstig uit het gedenkboek : Loven in de schaduw van oorlog en geweld.
Uitgegeven door de werkgroep René Klessensmomument i.v.m. de onthulling van het oorlogsmonument in de wijk Loven te Tilburg. Auteur: Rob Maayen
Jaar van uitgifte : 1997
ISBN 90-9009839-9