Bijdragen aan Isaac Winnink

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Isaac Winnink

Isaac Winnink

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 51 jaar

Beroep: Drukker

Verhalen

Over Isaac Winnink

Isaac Winnink was getrouwd met een niet-joodse vrouw. Zij kregen vijf kinderen. Zowel zijn vrouw als hun vijf kinderen overleefden de oorlog.
Isaac Winnink was typograaf van beroep maar begon voor zichzelf als drukker van klein (familie) drukwerk. Op last van de bezetter werd in april 1942 zijn drukpers, electromotor, letterkast met inhoud en papiervoorraad in beslag genomen.
Toevoeging van een be…

Lees meer

'mens onder de mensen'

Isaäc Winnink werd op donderdag 9 april 1942 (samen met zijn zonen Herman en Max, die toevalligerwijs in het pand aanwezig waren) gearresteerd en overgebracht naar het Huis van Bewaring in Assen. Deze arrestatie was het gevolg van het weigeren van Isaac zich als Jood te laten registreren.
Hij was en wenste ‘mens onder de mensen’ te zijn, zonder enig onderscheid naar geloof, overtuiging, kleur of …

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend