Verhaal

Sinti en Roma: namenlijst

Settela Steinbach, een van de vele Sinti die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord door de nazi's. Door: Serge ter Braake

Sinti en Roma zijn twee in Nederland voorkomende groepen woonwagenbewoners, voorheen ook wel aangeduid als zigeuners.

Zij werden door de nazi’s gezien als een inferieur ras en werden om die reden vervolgd. Vanuit Nederland zijn zo’n 500 Sinti en Roma weggevoerd, vrijwel de gehele gemeenschap. In heel Europa zijn, naar schatting, zo’n 500.000 Sinti en Roma in concentratiekampen vermoord.

Tijdens het samenstellen van het boek In Memoriam (Staatsuitgeverij 1995), met de namen van alle joodse slachtoffers uit Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn abusievelijk ook een groot aantal Sinti en Roma opgenomen. Door de combinatie van een Duitse naam met een overlijden in Auschwitz werden zij voor joden uit Duitsland aangezien. Omdat In Memoriam één van de belangrijkste bronnen was voor het Digitaal Monument stonden er van begin af aan ook vele Sinti en Roma op joodsmonument.nl 

Inmiddels zijn ons 208 Sinti en Roma slachtoffers bekend, zij zijn opgenomen op joodsmonument.nl 

In het kader van het foutief identificeren van Sinti en Roma als joden, verdient het vermelding dat ook het beroemde Sinti meisje Settela Steinbach (foto) jarenlang werd aangezien voor een joods meisje.