Bijdragen aan Jacques Hartog

Wat wilt u bijdragen?

Jacques Hartog

Eindhoven, – Mauthausen,

Bereikte de leeftijd van 46 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Jacques Hartog

Jacques Hartog was een zoon van Hartog David Hartog en Rebecca Wijnbergen. Hij woonde tot zijn twintigste jaar in Eindhoven, waar hij de HBS doorliep.
Van 1919 tot 1923 verbleef hij in Nederlands-Indië. Aanvankelijk werkte Jacques Hartog hier als procuratiehouder, maar later als directeur voor het metaalbedrijf Enthoven-Hartelust. Toen hij terugkeerde naar Nederland vestigde hij zich in Den Haag …

Lees meer

Jacques Hartog (1895-1942)

Onlangs is het Joods Historisch Museum door schenking in het bezit gekomen van een aantal manuscripten, foto’s en tekeningen van amateurtekenaar Jacques Hartog. Het materiaal heeft betrekking op Hartog’s jeugdliefde voor het katholieke meisje Dina Leemans die hij in 1914 in de bossen bij Valkenswaard leert kennen. We kunnen Hartog dankzij deze nieuwe aanwinst volgen vanaf het moment dat hij Dina leert kennen tot het voorjaar van 1922 wanneer hij Dina vanuit Soerabaja per brief laat weten dat hij met een ander getrouwd is.

De op 13 mei 1895 in Eindhoven geboren Jacques Hartog is geen onbekende voor het Joods Historisch Museum. Niet alleen heeft het museum een groot aantal etsplaatsen, tekeningen en familiefoto’s van hem maar ook een aantal documenten die betrekking hebben op de gevolgen van zijn verzetsactiviteiten voor het Comité Vrij Nederland, zoals zijn arrestatie in 1941 en de daarop volgende gevangenschap in…

Lees meer

Adres & bewoners