Bijdragen aan Arno Günter Baruch

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Arno Günter Baruch

Arno Günter Baruch

Recklinghausen, – Midden-Europa,

Bereikte de leeftijd van 16 jaar

Foto’s

Verhalen

Vluchtelingenkinderen uit het Derde Rijk in pleeggezinnen in Nederland

Als reactie op de vluchtelingenstroom uit Duitsland na de machtsovername van de Nazi’s in januari 1933 wilde de Nederlandse regering de immigratie beperken, zo niet volledig stopzetten. Vele maatregelen werden genomen zodat het voor vluchtelingen zeer moeilijk werd Nederland binnen te komen. In mei 1938 waren deze maatregelen voltooid en was de Nederlandse oostgrens gesloten.

Hoe de vluchtelingenkinderen in Nederland kwamen

De gebeurtenissen van Kristallnacht op 9 en 10 november 1938 in Duitsland en Oostenrijk maakte veel van de nog in het Derde Rijk wonende joodse families duidelijk dat de situatie in Nazi-Duitsland niet beter zou worden en dat in ieder geval hun kinderen op korte termijn het land zouden moeten ontvluchten. Voor veel vrouwen was er bovendien een pure…

Lees meer

Arno Günter Baruch

Lees meer

Adres & bewoners

Adres

Centraal Israëlitisch Weeshuis

Nieuwegracht 92, Utrecht

Bezoek adrespagina

Bewoners