Bijdragen aan Cornelis van Lier

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Cornelis van Lier

Cornelis van Lier

Utrecht, – Haarlem,

Bereikte de leeftijd van 27 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Eduard Henri Benjamin van Lier

Eduard Henri Benjamin van Lier studeerde geneeskunde in Utrecht, waar hij op 26 juni 1908 zijn artsexamen aflegde. Hij promoveerde op 8 juli 1909 in Utrecht op een proefschrift 'Over de interfibrillaire stof in de lederhuid bij zoogdieren'. Van 1909 tot 1921 was hij waarnemend directeur van het Stedelijk Ziekenhuis te Utrecht. In de jaren 1911-1921 voerde hij een algemene praktijk. Daarna vestigde…

Lees meer

Over Cornelis van Lier

Cornelis van Lier was een zoon van Eduard Henri Benjamin van Lier. Hij studeerde Wis- en Natuurkunde in Utrecht. Hij was lid van het Utrechtsch Studenten Corps en bekleedde diverse bestuursfuncties. In het studiejaar 1934/1935 was hij Praeses van de Algemeene Debating Club, een subvereniging binnen het Corps. In hetzelfde jaar zat hij in het bestuur (als Vicarus) van de Philosophische Faculteit, e…

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

Kees van Lier

Kees van Lier volgde Boris Kahn op als assistent van George Uhlenbeck. Als student had Kees van Lier met George Uhlenbeck een paper gepubliceerd op het gebied van de nucleaire fysica (Physica 4, 531, 1937). Gedurende het academische jaar 1939-1940 was Kees van Lier afwezig en werd Abraham Pais tijdelijk assistent van Uhlenbeck. Uhlenbeck vertrok in augustus 1939 naar Amerika en werd 7 mei 1940 opg…

Lees meer

Nog iets over Cornelis (Kees) van Lier

Door de mobilisatie moest Kees van Lier verlof nemen; in zijn plaats kreeg Abraham Pais een tijdelijke aanstelling.

Het verhaal over de afwezigheid van Kees van Lier als assistent van Prof. G.E. Uhlenbeck is onvolledig.
Kees van Lier was afwezig als assistent tijdens het studiejaar 1939/40 zoals Abraham Pais vermeldt in zijn autobiografie. Maar waarom hij afwezig was staat er niet bij. Dat was omdat Kees was gemobiliseerd. Het betekende dat Uhlenbeck geen assistent had en in die vacature werd voorzien door Abrah…

Lees meer

Nichten van Cornelis van Lier waren Trui en Truus van Lier

Beide vrouwen, die ook nichten van elkaar waren, zijn Utrechtse verzetshelden geweest. De vaders van Cornelis, Trui en Truus waren broers. Hun gezamenlijke opa was 'meester' Lambertus van Lier en hun oma Geertruida Kronenberg.

Trui richtte in Utrecht aan de Prins Hendriklaan een crèche op die ze Kindjeshaven noemde. Samen met Jet Berdenis van Berlekom wist ze 150 Joodse kinderen tijdens de bezetti…

Lees meer

Verslag zelfmoord

"Na de koffie werd ik door oom Mau opgebeld om eens te vragen hoe of de berichten waren. Ook Alfred was goed, doch, zei hij hakkelend en stotend, vier van mijn familieleden hebben ’t niet kunnen afwachten en heb ik vanmorgen mijn broer, de dokter uit Utrecht, met zijn vrouw, een zuster van tante Jet, zijn zoon, die pas een half jaar getrouwd was ook met een christenmeisje en hier onder dienst was …

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Familie