Bijdragen aan Philip Coppenhagen

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Philip Coppenhagen

Philip Coppenhagen

Amsterdam, – Haifa,

Bereikte de leeftijd van 65 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Philip Coppenhagen

Philip Coppenhagen was een zoon van onderwijzer Isaac Jacob Coppenhagen en Schoontje Coezijn. Hij werd al op jonge leeftijd zionist. Hij studeerde aan het Ned. Israelietisch Seminarium bij J.H. Dünner. In 1918 werd hij rabbijn van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge in Amsterdam. In 1941 werd hem vanwege gezondheidsredenen eervol ontslag verleend. Hij overleed kort na zijn aankomst uit Bergen-Belsen, te Ha…

Lees meer

Joodse militairen (deel 2)

In 1939 werd in allerijl het Nederlandse leger gemobiliseerd. Het leger bereikte een sterkte van 280.000 man, waaronder veel Joden. Na de capitulatie stonden zij voor de moeilijke afweging: onderduiken of bood krijgsgevangenschap een zekere mate van bescherming? [1]

Sinds de burgerlijke gelijkstelling in 1796, en de door Napoleon in 1811 ingevoerde dienstplicht, konden Joden volwaardig deelnemen aan de Nederlandse krijgsmacht. Het leger bood voor velen een uitweg uit de schrijnende armoede waarin men verkeerde. In 1831 maakten een aanzienlijk aantal Joden van die gelegenheid gebruik door zich, in de aanloop naar de Tiendaagse Veldtocht tegen het separatistisc…

Lees meer

Sarphatistraat 115

Als huizen in de Plantage konden spreken is een serie verhalen over de lotgevallen van de huizen in de Amsterdamse Plantage.

Behalve de uitvreter kende Nescio anno 1918 geen wonderlijker kerel dan Frederik van Eeden die de Sarphatistraat de mooiste plek van Europa vond. In 2010 staat deze straat in de vaktermen van makelaars te boek als statig en monumentaal, gelegen aan de rand van de mooie en trendy Plantagebuurt.
Het aanbod van de bewoners om een kijkje te komen nemen in haar huis Sarphatistraat 115 nam ik graag aan.…

Lees meer

Over Nachaliël, een joodse vereniging in Amsterdam-Oost.

Aan de hand van krantenartikelen uit de jaren twintig en dertig schets ik een beeld van de joodse vereniging Nachaliël.

Verantwoording


Nachaliël is een joodse vereniging die actief is geweest in de periode 1922 – 1941. Actief vooral in de Watergraafsmeer op het gebied van de religie. Ik heb gebruik gemaakt van vele artikelen uit het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW) en van het tijdschrift Hakehilla (jaargang 33-34). Verder heb ik wat naspeuringen gedaan in het Stadsarchief en bij het Joods Historisch Museum. Ik he…

Lees meer

Het Maandblad van de Joodse Vereniging Rechouwous

Het uitgeven van een 'eigen' Maandblad, over doel en achtergronden.

In februari 1926 verschijnt het eerste nummer van de krant van de joodse vereniging Rechouwous. De redactie zelf, spreekt over: “een eigen Maandblad”. Het moet de spreekbuis van de vereniging worden en richt zich op de geloofsgenoten in de Indische Buurt. Praktisch altijd schrijft men Maandblad met een hoofdletter!

Waarom is deze vereniging eigenlijk opgericht?

In de woorden van de redactie van he…

Lees meer

Student

Philip Coppenhagen studeerde van 1898 tot en met 1900 klassieke letteren aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend