Bijdragen aan Jacques Lobstein

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Jacques Lobstein

Jacques Lobstein

Borculo, – Tröbitz,

Bereikte de leeftijd van 61 jaar

Beroep: Geneesheer-directeur van het Apeldoornse Bos

Foto’s

Verhalen

Over Jacques Lobstein

Jacques Lobstein was een zoon van Salom Lobstein en Ester Hes.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Jacques Lobstein was getrouwd met Alagonda van Rijn. Het echtpaar had een kind dat de oorlog heeft overleefd.
Jacques Lobstein studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij op 2 november 1907 het artsexamen aflegde. Hij specialiseerde zich in zenuwen- en zielsziekten. Hij …

Lees meer

Levenstekens in boeken

Boeken zijn een bezit waar je zuinig op bent. Waarschijnlijk gold dat vroeger nog sterker dan nu. Boeken waren (en zijn) verzamelobjecten, dragers van kennis en ze verschaften een zekere status. Het is dan ook heel begrijpelijk dat de trotse bezitters hun eigendommen merkten. Dat gebeurde met een ex libris of met een handgeschreven notitie. Met de oorlog indachtig hebben deze markeringen ook een andere betekenis gekregen: een nagelaten levensteken. Vaak een zeldzaam persoonlijk bewijs van iemands bestaan.[1]

Op een veiling in Maastricht werd door een verzamelaar in de jaren ’60 een partij boeken opgekocht. In twintig van die boeken zat aan de binnenzijde van het kaft een ex libris met de naam Alex Heumann geplakt. Vermoedelijk betreft het hier Alex Heumann (Maastricht, 29 augustus 1885). Zijn geboorteplaats zou een verklaring kunnen zijn voor zijn talenkennis. De verzameling bevat namelijk Nederlandse…

Lees meer

Hashava

De naam Jacques Lobstein komt voor op een lijst van Hashava met nummer A3699
http://www.hashava.info/assetList

Lees meer

Erfgenamen gezocht

Voor de Tweede Wereldoorlog, en voor de oprichting van de Staat Israël, hebben Joden vanuit heel Europa geïnvesteerd in ‘Eretz Israël’. Het gaat hierbij voornamelijk om aandelen, kunstobjecten en stukken grond met een totale waarde van ruim 33 miljoen euro. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was men bang dat deze bezittingen door de Britse machthebbers in beslag zouden worden genomen. Om dit…

Lees meer

Dagboek

Een dagboek dat Jacques Lobstein in Bergen-Belsen bijhield, is bewaard gebleven en bevindt zich thans in de archieven van Yad Vashem in Jeruzalem: http://bit.ly/1xdXCns

Lees meer

Jacques Lobstein en Alagonda Lobstein-van Rijn

Meer over Jacques Lobstein en zijn echtgenote Alagonda Lobstein-van Rijn is te lezen in het hoofdstuk ‘Het dossier van het Apeldoornsche Bos’, geschreven door Raymund Schütz en Guus Luijters in het boek De deportaties uit Nederland 1940-1945: Portretten uit de archieven (Amsterdam 2017) blz. 111-133.

Lees meer

In Memoriam II

Op 24 januari 1943 meldt een man zich bij één van de politiebureaus in zijn woonplaats Amsterdam. Hij vertelt daar dat zijn zwager, de minderjarige Joodse jongen Samuel Engelschman (1925-1943), naar de woning, waar hij met zijn vrouw woont, is toegekomen. Hoekman vertelt aan de dienstdoende agent dat de geneesheer-directeur van het Apeldoornsche Bosch (Jacques Lobstein) aan Samuel reisgeld heeft g…

Lees meer

In Memoriam I

Al twee weken na de capitulatie van Nederland schrijft Jacques Lobstein een brief naar het college van regenten van de vereniging Centraal Israëlitisch Krankzinnigengesticht (CIK), waarin hij hun toestemming vraagt voor het plan om het sportveld te veranderen in een extra moestuin. De reden is eenvoudig; er worden problemen verwacht in de voedselvoorziening en er zijn onzekerheden over de prijzen,…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend