Bijdragen aan Lodewijk Prins

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Lodewijk Prins

Lodewijk Prins

Amsterdam, – Midden-Europa,

Bereikte de leeftijd van 43 jaar

Verhalen

Over Lodewijk Prins

Van dit huishouden is ook een JOKOS-dossier (nummer 32379) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 9759/16123).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend