Isaäc Prins

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 64 jaar