Bijdragen aan Eduard Abrahams

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Eduard Abrahams

Eduard Abrahams

Den Haag, – Wassenaar,

Bereikte de leeftijd van 52 jaar

Beroep: Boekhandelaar

Foto’s

Verhalen

Over Eduard Abrahams

In december 1941 is naar aanleiding van het overlijden van Ed. Abrahams in Het Joodsche Weekblad (uitgave 5 december 1941) een korte necrologie geplaatst. Ed. Abrahams was bestuurslid van verschillende verenigingen, onder meer van Gemiloes Chassodiem, en Regent van de Gemeentelijke instelling Achoezas Kewer. Hij was Kerkvoogd van de tweede synagoge, waar hij vele jaren als Ba‘al Tokéa fungeerde. E…

Lees meer

Gezin Eduard Abrahams

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 11057) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 57 / 17505).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Directe familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend