Bijdragen aan Sophie Abrahams-van Oven

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Sophie Abrahams-van Oven

Sophie Abrahams-van Oven

Den Haag, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 48 jaar

Verhalen

Gezin Eduard Abrahams

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 11057) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 57 / 17505).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie