Bijdragen aan Samuel Gans

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Samuel Gans

Samuel Gans

Amsterdam, – Schoppinitz,

Bereikte de leeftijd van 36 jaar

Beroep: violist

Verhalen

Het lot van Samuel Gans, zijn moeder Rachel en zijn zus Sara.

Samuel Gans, geboren op 18 November 1906 in Amsterdam, was een zoon van Meijer Gans en Rachel Gans. Hij was ongehuwd, woonde thuis bij zijn ouders in de 2e Jan Steenstraat 5 III maar vertrok in 1929 naar Wageningen, om vanaf April 1932 weer terug te keren naar Amsterdam en weer bij zijn ouders op het Henriette Ronnerplein 20 I in te trekken. Hij had een ongehuwde tweelingzuster Sara, die naaister …

Lees meer

Samuel Gans

Samuel is een zoon van Meijer Gans en Rachel Gans. Hij had een tweelingzus: Sara

Bron SAA archiefkaart Meijer Gans 1-6-1874

Lees meer

Samuel Gan's death certificate

Samuel Gans died on 16 December 1942 in Reichsautobahnlager Annaberg, Upper Silesia, Germany (today Poland).

The official cause of death: pulmonary edema (Lungenodem).

Source: the official death certificate issued by German authorities (Standesamt).

Lees meer

Gezin Meijer Gans

Meijer Gans was getrouwd met Rachel Gans. Het echtpaar woonde op het Henriëtte Ronnerplein 20-I in Amsterdam.

In januari 1942 is in Het Joodsche Weekblad een overlijdensadvertentie geplaatst voor Meijer Gans.
//Gemeentearchief Amsterdam, Jokos-archief, Möbel-claim 15879, eigendom Joods Maatschappelijk Werk;
Het Joodsche Weekblad, 16 januari 1942//

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (numme…

Lees meer

De dood van Samuel Gans

Bij een onderzoek van de archieven van de burgerlijke stand uit de oorlogstijd in één van de kantoren van de burgerlijke stand in Opper Silezië (Polen), zijn overlijdensaktes gevonden van gevangenen uit de kampen "Reichsautobahnlager Annaberg" en "Zwangsarbeitslager Niederkirch".

Eén van de gevonden overlijdensaktes was van Samuel Gans, waaruit bleek dat hij op 16 December 1942 in het kamp Annabe…

Lees meer

De Cosel periode.

De periode van 28 Augustus tot 12 December 1942 stond bekend als de zogenaamde Cosel-periode. Deportatietreinen maakten op het goederenstation van Cosel, gelegen 80 km westelijk van Auschwitz een tussenstop. Tijdens die stop werden jongens en mannen die volgens de Duitsers voor arbeid geschikt waren doorgaans met geweld van hun families gescheiden en uit de trein gehaald en tewerkgesteld in de oml…

Lees meer

Schokkende foto's namenlijst goudhandelaren

Twee bladzijden van een lijst van joodse goudhandelaren d.d. 15 januari 1942, illegaal uit het Hoofdbureau van Politie meegenomen door rechercheur Willem Klarenbeek en op diens verzoek gefotografeerd door Bart de Kok.

Hieruit blijkt dat NSB-fotograaf Bart de Kok foto's heeft gemaakt van illegaal meegenomen stukken uit het hoofdbureau van politie in Amsterdam.
Ik heb deze foto's gevonden via een ar…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend