Bijdragen aan Jacob Meyer Mogroby

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Jacob Meyer Mogroby

Jacob Meyer Mogroby

Damascus, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 74 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Jacob Meyer Mogroby

Jacob Meyer Mogroby was een zoon van Jacob Mogroby en Farga Amar. Hij was eerder gehuwd met Taube Goldstein.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

Multicultureel herdenken

In de afgelopen 50 jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking sterk veranderd. Met name de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 en de komst van arbeidsmigranten uit Marokko en Turkije hebben ‘kleur’ gegeven aan het Nederlandse landschap. Deze verandering roept vragen op over het lieux de memoires, het collectieve geheugen, van Nederland.

In ons nationale bewustzijn neemt de Tweede Wereldoorlog een centrale plaats in. Het is een belangrijk ijkpunt (of dieptepunt) waaraan normen en waarden worden getoetst. Dat niet alle burgers een vanzelfsprekende gevoeligheid hebben m.b.t. het oorlogsverleden bleek in 2002, toen Marokkaanse jongeren zijn gaan ‘voetballen’ met een op 4 mei gelegde herdenkingskrans. Als gevolg daarvan heeft de overh…

Lees meer
Bos

Huwelijk Anna

Op mijn speurtocht naar de familie Kooistra stuitte ik op een huwelijk van Anna met Ulko Folkert Jacob Kooistra zoon van Sytze Johannes Kooistra en Klaaske de Jong, zag aan de achternamen dat deze Joods moesten zijn dus mijn huivering werd gewekt en hierbij dus ook de gedachte dat deze mensen weleens de oorlogsjaren niet overleefd konden hebben en helaas dat werd bevestigd naarmate ik meer info la…

Lees meer

Gezin Jacob Meyer Mogroby

Dit echtpaar huwde in 1926 in Amsterdam.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 30043) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie