Bijdragen aan Rosa Hamburg-Wijnberg

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Rosa Hamburg-Wijnberg

Rosa Hamburg-Wijnberg

Groningen, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 46 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Rosa Hamburg-Wijnberg

Rosa Wijnberg was een dochter van Jozef Wijnberg en Ida Scheuer. Rosa Wijnberg huwde David van Huiden op 4 september 1922 te Groningen. Het echtpaar kreeg twee kinderen. David van Huiden overleed op 2 januari 1931 te Amsterdam. Op 28 september 1938 huwde Rosa Wijnberg met Maurits Hamburg.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Rosa Wijnberg

Zie ook: verhalen over de oorlog: David van Huiden

Lees meer

De journalist Maurits Hamburg

Hoewel Maurits Hamburg staat ingeschreven als ‘ambtenaar van het pensioenbureau’ en werkzaam bij de Gemeente Amsterdam, was hij toch meer dan dat. Hij heeft namelijk ook de nodige journalistieke activiteiten ondernomen, vooral voor het tijdschrift “De Vrijdagavond, Joodsch Weekblad”. Ik schrijf vooral, omdat het bijna onmogelijk is om na te gaan of en in hoeverre hij ook voor andere tijdschriften of kranten heeft geschreven. Maurits en Hamburg komen zo vaak voor, dat is ondoenlijk om allemaal na te lezen en of te zoeken.

Liefde voor de muziek
In ieder geval heeft Maurits Hamburg een grote belangstelling gehad voor de synagogale muziek. Hij was ook een groot bewonderaar van Samuel Henri Englander, de dirigent van het Koor van de Grote Synagoge. Hij was één van de zeer weinigen (de enige?) die Samuel Englander heeft geïnterviewd en voor zover ik heb begrepen is daar ook een vriendschap uit voortgekomen. Dit interview…

Lees meer

Gezin Maurits Hamburg

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 5823) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie