Bijdragen aan Samuel Henri Englander

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Samuel Henri Englander

Samuel Henri Englander

Amsterdam, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 46 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Samuel Henri Englander

Samuel Henri Englander (roepnaam Sam) was een zoon van Nathan Englander en Lea Rimini. Hij had vier broers en drie zusters. Op 20-jarige leeftijd werd Samuel Henri Englander benoemd tot dirigent van het koor van de Grote Sjoel in Amsterdam. Hij bracht het Joodse Mannenkoor tot internationale faam. Men sprak gewoonlijk over 'het koor van Englander'. Behalve bij sjoeldiensten trad het koor ook bij f…

Lees meer

Een veelzijdig zanger, Machiel Gobets

Tot aan 'het einde' heeft hij gezongen!

Machiel Gobets is geboren op 21 mei 1905 in Amsterdam. Hij wordt verder altijd Michel genoemd. Hij is overleden in Dachau op 20 april 1945. Volgens zijn archiefkaart is hij zanger. Tijdens de oorlogsjaren werkt hij ook als ‘medewerker cultureel werk’ voor de Joodsche Raad.

Familie Gobets

Michel is de zoon van Nathan Gobets (diamantslijper) en Anna Kesner. Nathan is geboren op 29 maart 1881. A…

Lees meer

Hij begreep en voelde wat hij zong! Joseph Rabbie

Voor de synagogale zangkunst was hij van grote betekenis.

Joseph (Jo) Rabbie is geboren op 6 november 1899 in Amsterdam. Hij is de zoon van Joël Rabbie en Esther Rabbie-Sjouwerman.Joël Rabbie trouwt op 22 januari 1896 met Esther Sjouwerman. Esther is geboren op 16 september 1871, zij overleed op 20 november 1929 in Amsterdam. Joël en Esther krijgen samen zes kinderen. Na haar overlijden, hertrouwt Joël op 28 januari 1931 met Rachel Bebber (geboren op…

Lees meer

Een gezin op transport.

Dit verhaal gaat over de laatste dagen van het gezin van Samuel Henri Englander.

Samuel Henri Englander is een bekend en alom gewaardeerd dirigent van meerder koren. Vooral zijn ‘leiderschap’ over het Koor van de Grote Synagoge en het Amsterdamsche Joodsche Koor wordt geprezen. Daarnaast heeft hij ook het socialistische koor Kunst en Strijd uit Amsterdam Noord onder zijn hoede gehad. Met het bestuur van Kunst en Strijd onderhoudt hij een bijzondere relatie.
Eind 1941 moet hij …

Lees meer

De journalist Maurits Hamburg

Hoewel Maurits Hamburg staat ingeschreven als ‘ambtenaar van het pensioenbureau’ en werkzaam bij de Gemeente Amsterdam, was hij toch meer dan dat. Hij heeft namelijk ook de nodige journalistieke activiteiten ondernomen, vooral voor het tijdschrift “De Vrijdagavond, Joodsch Weekblad”. Ik schrijf vooral, omdat het bijna onmogelijk is om na te gaan of en in hoeverre hij ook voor andere tijdschriften of kranten heeft geschreven. Maurits en Hamburg komen zo vaak voor, dat is ondoenlijk om allemaal na te lezen en of te zoeken.

Liefde voor de muziek
In ieder geval heeft Maurits Hamburg een grote belangstelling gehad voor de synagogale muziek. Hij was ook een groot bewonderaar van Samuel Henri Englander, de dirigent van het Koor van de Grote Synagoge. Hij was één van de zeer weinigen (de enige?) die Samuel Englander heeft geïnterviewd en voor zover ik heb begrepen is daar ook een vriendschap uit voortgekomen. Dit interview…

Lees meer

Gezin Samuel Henri Englander

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 55413) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Mogein Dowied, meer dan zingen alleen! (1927 – december 1936)

In dit deel de voorgeschiedenis van Mogein Dowied, de vereniging Hassemeigiem Besjieriem.
Dit verhaal was oorspronkelijk, in verkorte vorm, bedoeld voor de Misjpoge. De redactie en ik verschilden echter van mening over vorm en inhoud.

Zingen en dan vooral ook de koorzang was in Amsterdam voor 1940 een geliefd tijdverdrijf en wijdverspreid. Amsterdam kende vele koren en zangverenigingen. Regelmatig waren er optredens, waren er ook zangwedstrijden. Van de koorleden is niet altijd veel bekend, minder moeilijk ligt het bij de dirigenten.
Soms kom je een vereniging tegen die met een eigen koor successen boekt. Zo ook met het koor da…

Lees meer

Samuel Henri Englander en Mogein Dowied (december 1936 – augustus 1940)

In het eerste deel "Mogein Dowied, meer dan zingen alleen!
(1927 – december 1936)" ging het voornamelijk over Hassemeigiem Besjieriem de voorloper van Mogein Dowied (voorafgaande aan ....!).

De komst van een nieuwe dirigent: Samuel Henri Englander.

Kort na de splitsing van ‘De Joodsche Zang- en Toneelvereniging Hassemeigiem Besjieriem’ (HB), december 1936, wordt een nieuwe dirigent voor het koor van Jong-Hass benoemd, Samuel Henri Englander. Hij vervangt Jacob Hamel die vanwege drukke werkzaamheden moet afzien van het leiden van het koor van Jong-Hass.
Op 24 januari 1937 is de eerste …

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend