Bijdragen aan Samuel Henri Englander

Wat wilt u bijdragen?

Samuel Henri Englander

Amsterdam, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 46 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Samuel Henri Englander

Samuel Henri Englander (roepnaam Sam) was een zoon van Nathan Englander en Lea Rimini. Hij had vier broers en drie zusters. Op 20-jarige leeftijd werd Samuel Henri Englander benoemd tot dirigent van het koor van de Grote Sjoel in Amsterdam. Hij bracht het Joodse Mannenkoor tot internationale faam. Men sprak gewoonlijk over 'het koor van Englander'. Behalve bij sjoeldiensten trad het koor ook bij f…

Lees meer

Een veelzijdig zanger, Machiel Gobets

Tot aan 'het einde' heeft hij gezongen!

Machiel Gobets is geboren op 21 mei 1905 in Amsterdam. Hij wordt verder altijd Michel genoemd. Hij is overleden in Dachau op 20 april 1945. Volgens zijn archiefkaart is hij zanger. Tijdens de oorlogsjaren werkt hij ook als ‘medewerker cultureel werk’ voor de Joodsche Raad.

Familie Gobets

Michel is de zoon van Nathan Gobets (diamantslijper) en Anna Kesner. Nathan is geboren op 29 maart 1881. A…

Lees meer

Hij begreep en voelde wat hij zong! Joseph Rabbie

Voor de synagogale zangkunst was hij van grote betekenis.

Joseph (Jo) Rabbie is geboren op 6 november 1899 in Amsterdam. Hij is de zoon van Joël Rabbie en Esther Rabbie-Sjouwerman.Joël Rabbie trouwt op 22 januari 1896 met Esther Sjouwerman. Esther is geboren op 16 september 1871, zij overleed op 20 november 1929 in Amsterdam. Joël en Esther krijgen samen zes kinderen. Na haar overlijden, hertrouwt Joël op 28 januari 1931 met Rachel Bebber (geboren op…

Lees meer

Een gezin op transport.

Dit verhaal gaat over de laatste dagen van het gezin van Samuel Henri Englander.

Samuel Henri Englander is een bekend en alom gewaardeerd dirigent van meerder koren. Vooral zijn ‘leiderschap’ over het Koor van de Grote Synagoge en het Amsterdamsche Joodsche Koor wordt geprezen. Daarnaast heeft hij ook het socialistische koor Kunst en Strijd uit Amsterdam Noord onder zijn hoede gehad. Met het bestuur van Kunst en Strijd onderhoudt hij een bijzondere relatie.
Eind 1941 moet hij …

Lees meer

Bericht aan vrienden.

Uit een typoscript van Lou Nieweg blijkt dat Maurits Hamburg een bericht heeft geschreven over een vriend. Deze vriend is Samuel Henri Englander. Hij schrijft:
“Tot mijn grote spijt moet ik U berichten dat alles vergeefs is geweest, E. is j.l. dinsdag doorgestuurd. Tegen het noodlot valt niet te strijden.
Misschien is het wel juist, dat U Mr. Spruyt in deze zin een telefoontje geeft, dat U hem bed…

Lees meer

Gezin Samuel Henri Englander

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 55413) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend