Bijdragen aan Judy Spier

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Judy Spier

Judy Spier

Wisch, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 11 jaar

Foto’s

Verhalen

Gezin David Aron Spier

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 144-145.

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 31044) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

In Memoriam

David Aron Spier is de zoon van Samuel Spier, veehandelaar en slager, en van Judith de Haas. Naast David Aron telt het gezin nog één dochter en drie zoons. In Gendringen, waar het gezin woont, is de vader van David Aron veruit de bekendste koosjere slagerij van het dorp. Hij is dan ook geregeld degene die met Pasen de traditionele Paasos voor het slachten door de straten van het dorp leidt.

Henrie…

Lees meer

Adres & bewoners

Adres in april 1943 – juni 1943

Lange Niezel 9 huis, Amsterdam

Bezoek adrespagina

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend